Mobilitat 1 i 2: BOLÒNIA


Curs Preventing Conflicts and Tackling Early School Leaving

Primer dia a Bolònia


Ja som aquí! Després d'una aturada a Barcelona hem arribat a les 16:30 a l'aeroport de Bolònia. Tot i que la pluja ens esperava l'acollida ha estat calurosa. Després d'instalar-nos hem baixat al centre on ens esperaven per fer el típic "Aperitivo" italià que consisteix en fer una beguda a un preu una mica més elevat a canvi de poder gaudir d'un buffet lliure de menjar. Allí ens esperaven els que serien els nostres companys del curs: 5 professors romanesos, 2 suecs, 1 finesa i 1 eslovaca. Trencar el gel ens va costar una mica però ens en sortírem.


Segon dia: Inici del curs.


Avui el dia ha estat productiu. Per començar hem fet algunes activitats per conéixer-nos millor. En aquest sentit, ens han fet anotar en un full tres afirmacions sobre nosaltres, dues havien de ser veritables i una falsa i a mesura que anàvem parlant amb els companys haviem d'endevinar quina podia ser la falsa. Ens ha ajudat molt fer aquesta activitat per millor les primeres impressions del dia anterior.


Abans de començar a treballar ha calgut definir, primer de tot, el concepte del qual parlarem durant tota la setmana. Hem pogut veure que hi ha països que entenen el fracàs escolar de manera diferent al de nosaltres, atès que tenen en compte l'abandonament en edats diferents. Sabíem que les estadístiques no ens eren favorables, però vam quedar ben sorpresos quan hem vist que estem en la primera posició pel qua fa als mals resultats!


A continuació hem compartit les nostres pors, contribucions i expectatives sobre el fracàs escolar. Tot i pertànyer a diferents realitats socioculturals hem pogut veure que compartim moltes idees. Pel que fa als factors que influeixen al fracàs escolar hem parlat, per exemple, de la falta de suport social, la facilitat d'accés al mercat laboral sense estudis qualificats, la manca d'implicació de les famílies en l'educació dels seus fills, les dificultats d'integració dels nouvinguts i un llarg etcètera..

Mitjançant la feina en petits grups i el debat com a princial metodologia de treball, hem compartit les conseqüències negatives que aquests factors socials, familiars, individuals i del context tenen sobre el nostre alumnat. El resultat d'aquest intercanvi d'opinions, l'hem il·lustrat amb la figura d'un arbre que representa la problemàtica del fracàs escolar. En les arrels podreu observar les causes i en el tronc i les branques els seus efectes.

Arribats en aquest punt, havent conegut i definit les causes del fracàs escolar i com repercuteixen en el nostre alumnat, hem reflexionat sobre quines mesures de prevenció, intervenció i compensació serien necessàries per part de l'Administració.Per acabar el dia ens han plantejat tres perfil d'alumnat en risc d'abandonament escolar i en proposat mesures per evitar-ho basant-nos en tot el coneixement que hem adquirit anteriorment.

Només amb el primer dia hem pogut extreure algunes conclusions del que serà aquest curs de formació:

- No serà un curs teòric sinó el treball en equip i el debat seran la guia per contruir el nostre propi coneixement.
- La flexibilitat, l'intercanvi d'opinions i l'actitud activa a l'hora d'aprendre és fonamental i més atractiva.
- Només conéixer altres maneres de treballar i altres punts de vista justifica aquesta formació.

Segon dia: Cream un bon clima d'aula

Involucrar l'alumnat en l'aprenentatge és esencial per crear un entorn adequat per adquirir les competències necessàries per poder desenvolupar-se amb èxit dins la societat del segle XXI.


Per aquest motiu ens han presentat una metodologia de treball que ens ajudaria per millorar els nostres resultats: l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
A diferència de les pràctiques tradicionals l'ABP és avantatjós perquè permet que l'alumnat estigui en contacte amb el món real, perquè aprèn d'una manera activa elaborant productes i perquè permet un aprenentatge més competecial.

Ha sorgit el debat quan hem hagut d'identificar quines són les habilitats i competències que ha d'adquirir l'alumnat i el docent del segle XXI.Així doncs, hem vist que només aplicant el mètode tradicional d'ensenyament no serà possible assolir aquestes capacitats i que és necessari poder arribar a un equilibri entre aquesta metodologia i d'altres més innovadores que incloguin la investigació.
Però com podem motivar l'interés i la recerca? En l'APB és essencial saber formular preguntes directores, preguntes obertes que condueixin a la reflexió i a l'aprofundiment d'un problema. Els dubtes i les dificultats a l'hora de plantejar aquests tipus de preguntes han sorgit quan hem hagut de fer una activitats en petits grups. Hem hagut de proposar un problema d'actualitat que podia captar la nostra atenció i interés i després, hem hagut de formular aquest tipus de qüestions. 

Ha estat estimulant i ens ha fet ganes aprendre més de tot això per poder posar-ho en pràctica!

Tercer dia: Visita i TIC-TAC

No sempre havíem d'estar a l'aula, també havíem de sortir al carrer! Avui hem tengut l'oportunitat de visitar una escola local tècnica, un centre on els alumnes entre 14 i 18 anys combinen la formació pràctica i teòrica. Aquesta formació dura cinc anys, els dos primers són comuns i els tres darrers són d'aprofundiment d'una especialitat que ha escollit l'alumnat.


Allí ens hem entrevistat amb un professor de matemàtiques que també fa suport dins les aules i ens ha explicat una mica el sistema educatiu italià i la manera com ells treballen per reduir l'alt percentatge d'abandonament escolar que també tenen a la seva societat. Hem extret les següent conclusions:
- La flexibilitat dels itineraris és un dels seus forts perquè els permet adapatar-se a les necessitats de cada alumne.
- Tot i aquesta flexibilitat i que van començar abans que nosaltres a introduir mesures d'atenció a la diversitat, el percentatge d'abandoment escolar continua sent alt.
- El programa per atendre alumnes nouvinguts és molt semblant al nostre ja que l'alumnat disposa només de dos anys per assolir el nivell lingüístic adequat.
- Els recursos humans dels que disposen són semblants als nostres. Tenen professorat per atendre l'almunat amb necessitats educatives dins classe però a unes certes hores.


A la tarda ha arribat l'hora de compartir eines informàtiques interessants per a la pràctica docent i intentar millorar així la motivació del nostre alumnat.
Ens han presentat el avantatges d'utilitzar programes com Socrative i Quizlet i a través de l'intercanvi d'experiències han sortit a la llum altres plataformes com EdPuzzle, Plickers, Classroom Screen i Seterra.


               Socrative                                                                                                      Quizlet


Ara ens toca actualitzar els recursos informàtics del nostre centre!!! 😄😄


Quart dia: Cream un bon clima d'aula

Avui hem començat fent una activitat de treball en grup en què havíem de pensar des de tres diferents punts de vist (entre estudiants, estudiants i professors i a l'espai classe on l'alumne hi és) què hem de tenir en compte per aconseguir un clima d'aula adient. Un dels punts que han sorgit d'aquesta reflexió ha estat la necessitat de dur a terme activitats de cohesió grupal per evitar possibles situacions de bullying. De fet, el bullying és un dels motius pels quals es dona un elevat percentatge de fracàs escolar. En aquest sentit, avui en dia hi ha una dificultat afegida, que és la facilitat amb la qual un problema pot arrossegar-se fora de l'aula a través del cyberbulling. A més les xarxes socials faciliten l'anonimat de l'agressor i és més difícil poder controlar aquesta situació.


Per treballar l'empatia amb el nostre alumnat la monitora ens ha proposat una activitat que seria molt adient per treballar-la a les tutories. Aquesta activitat s'anomena Facebull i consisteix en crear un perfil personal amb retalls de revistes que després es penjen a l'aula. Aquest perfil ha de ser el més real possible. Posteriorment, es reparteixen rols entre els companys i aquests han de penjar comentaris a la fotografia seguint els rols assignats (com si fossin "haters"i/o persones que fan comentaris normals). D'aquesta forma s'observa com un comentari dolent pot influir més en l'autoestima d'una persona. Ens ho hem passat molt bé fent aquesta activitat!
A la tarda ens hem possat la capa de turistes i hem viatjat en tren cap a Florència. Quina maravella!!!Cinquè i darrer dia: Treballam l'empatia

Com que ens quedàrem amb ganes de conèixer altres activitats de cohesió de grup treballarem l'empatia a través d'un seguit d'activitats molt interessants:

La primera activitat consistia en què una persona sortia de l'aula i les altres havien d'agrupar-se amb el criteri que elegissin. La persona que havia sortit s'havia d'integrar en un dels grups existents seguint aquest criteri, és a dir, en el grup que ell considerava que pertanyia. La resta de companys no podíem explicar el per què de la nostra distribució i havia de mostrar actitud de rebuig. Aquesta és una activitat que trobam interessant per veure la dificultat que algunes persones tenen per sentir-se integrades en un grup. És per això, què hem arribat a la conclusió que és interessant tenir més d'un professor dins l'aula perquè s'arriben a donar situacions molt complicades que arriben a passar per alt.A la segona activitat ens han dividit en dos grups, ens han repartit un seguit de fotografies i hem hagut d'interpretar els possibles sentiments de les persones que hi sortien.I la tercera activitat ha consistit en escollir individualment una imatge que ens representàs d'una sèrie de fotografies que ens han proposat. Hem hagut d'explicar per què havíem escollit aquella fotografia. És una activitat molt útil per treballar l'empatia, la integració i també per treballar la llengua amb nouvinguts, ja que és necessari oferir-los un espai perquè puguin expressar el que senten i eliminar així estereotips i prejudicis entre alumnes i entre alumnes i professors.La tarda ha començant parlant de com gestionar conflictes a classe i de les diferents posicions que podem adoptar davant aquests. Curiosament, la ponent va relacionar cada comportament amb les característiques d'un animal. La conclusió que vam extreure és que els conflictes formen part del nostre dia a dia i que podem aprofitar-los per aclarir desacorts, per tornar a començar alguna cosa que s'ha estroncat o bé per aprendre de tu mateix i dels altres.

                           


El curs va acabar amb l'entrega de diplomes i agraïments mutus tant dels assistents com de les professores. La veritat és que vam gaudir molt del curs, sobretot perquè ens va donar l'oportunitat de compartir punts de vista diferents sobre el mateix problema, maneres d'afrontar-los i vivències culturals diverses que ens enriquiren com a persones i professionals!
No hay comentarios:

Publicar un comentario